Rejestracja

`

Termin składania wniosków upływa za:

6 dni

18:23:32

Rejestracja

Aby wziąć udział w konkursie PMO AWARD,

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Po wysłaniu zgłoszenia organizator konkursu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z formularzem pytań konkursowych.

Otrzymany formularz pytań należy uzupełnić i odesłać na adres pmoawards@whitecom.com.pl do 28.02.2018 r. do godziny 12:00.

Imię i nazwisko:

Adres email:

Numer telefonu:

Nazwa firmy:

Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem i Zasadami Konkursu PMO Award 2017